Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dạy nghề

Thứ hai - 08/05/2017 10:13. Đã xem: 2951

 
 
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN LUẬT DẠY NGHỀ
Pho bien van ban
Pho bien van ban

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN LUẬT DẠY NGHỀ

TT

Loại văn bản

Số, ký hiệu

Thời gian ban hành

Trích yếu

I

Văn bản do Chính phủ, Thủ tư­ớng Chính phủ ban hành

1

Nghị định

43/2008/NĐ-CP

 8/04/2008

Hướng dẫn Điều 62 và Điều 72 Luật Dạy nghề

2

Quyết định

103/2008/QĐ-TTg

21/7/2008

Về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015

3

Nghị định

70/2009/NĐ-CP

21/8/2009

Quy định trách nhiệm quản lý nhà n­ước về dạy nghề

4

Quyết định

121/2009/QĐ-TTg

9/10/2009

Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề

5

Nghị định

116/2009/NĐ-CP

31/12/2009

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

6

Nghị định

49/2010/NĐ-CP

14/05/2010

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

7

Quyết định

1216/2011/QĐ-TTg

22/7/2011

Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

8

Quyết định

42/2011/QĐ-TTg

22/7/2011

Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục

II.

Văn bản do Bộ Lao động- Thư­ơng binh và Xã hội ban hành

2

Quyết định

07/2006/QĐ-BLĐTBXH

2/10/2006

Phê duyệt “Quy hoạch mạng l­ưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến 2010 và định Hướng đến 2020”

3

Quyết định

10/2006/QĐ-BLĐTBXH

6/12/2006

Ban hành mẫu chứng chỉ sư­ phạm dạy nghề

4

Quyết định

01/2007/QĐ-BLĐTBXH

4/1/2007

Quy định Chương trình khung trình độ CĐN, TCN

5

Quyết định

02/2007/QĐ-BLĐTBXH

4/1/2007

Ban hành điều lệ trường cao đẳng nghề

6

Quyết định

03/2007/QĐ-BLĐTBXH

4/1/2007

Ban hành điều lệ trường trung cấp nghề

7

Quyết định

07/2007/QĐ-BLĐTBXH

23/3/2007

Quy định sử dụng, bồi d­ưỡng giáo viên dạy nghề

8

Quyết định

08/2007/QĐ-BLĐTBXH

26/3/2007

Ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề

9

Quyết định

10/2007/QĐ-BLĐTBXH

4/4/2007

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm hiệu tr­ưởng trường cao đẳng nghề, hiệu trư­ởng trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề

10

Quyết định

468/2007/QĐ-BLĐTBXH

6/4/2007

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy trình đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh

11

Quyết định

13/2007/QĐ-BLĐTBXH

13/5/2007

Ban hành Quy chế mẫu của trung tâm dạy nghề

12

Quyết định

14/2007/QĐ-BLĐTBXH

24/5/2007

Ban hành Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy

13

Quyết định

15/2007/QĐ-BLĐTBXH

29/5/2007

Ban hành mẫu bằng, chứng chỉ nghề

14

Quyết định

16/2007/QĐ-BLĐTBXH

29/5/2007

Ban hành tạm thời danh mục nghề đào tạo nghề trình độ TCN và CĐN

15

Quyết định

17/2007/QĐ-BLĐTBXH

29/5/2007

Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề

16

Quyết định

26/2007/QĐ-BLĐTBXH

24/12/2007

Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy

17

Thông t­ư

14/2007/TT-BLĐTBXH

30/8/2007

Hướng dẫn xếp hạng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập

18

Thông t­ư

27/2007/TT-BLĐTBXH

30/11/2007

Hướng dẫn quy trình xác nhận vay vốn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tư­ớng Chính phủ về tín dụng học sinh, sinh viên

19

Thông t­ư liên tịch

16/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH

8/3/2007

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi d­ưỡng giáo viên dạy nghề

20

Quyết định

01/2008/QĐ-BLĐTBXH

17/1/2008

Ban hành Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn KĐ chất lượng trường trung cấp nghề;

21

Quyết định

02/2008/QĐ-BLĐTBXH

17/01/2008

Ban hành Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn KĐ chất lượng trường cao đẳng nghề

22

Quyết định

07/2008/QĐ-BLĐTBXH

25/03/2008

Ban hành Quy định về  kiểm định viên chất lượng dạy nghề;

23

Quyết định

08/2008/QĐ-BLĐTBXH

25/03/2008

Ban hành Quy định về quy trình kiểm định;

24

Quyết định

09/2008/QĐ-BLĐTBXH

27/3/2008

Ban hành Quy định về nguyên tắc quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

26

Thông t­ư liên tịch

23/2008/TTLT-BGD-BLĐTBXH

28/4/2008

Hướng dẫn thực hiện QĐ152/2007/QĐ-TTg chế độ học bổng chính sách cho sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc  hệ thống giáo dục quốc dân;

27

Quyết định

51/2008/QĐ-BLĐTBXH

5/5/2008

Ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề;

28

Quyết định

52/2008/QĐ-BLĐTBXH

5/5/2008

Ban hành Điều lệ mẫu trường  trung cấp nghề;

29

Quyết định

53/2008/QĐ-BLĐTBXH

6/5/2008

Ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ dạy nghề;

30

Quyết định

54/2008/QĐ-BLĐTBXH

19/05/2008

Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề;

31

Quyết định

57/2008/QĐ-BLĐTBXH

26/5/2008

Quy định sử dụng, bồi d­ưỡng giáo viên dạy nghề

32

Quyết định

58/2008/QĐ-LĐTBXH

9/6/20008

Quy định Chương trình khung trình độ CĐN, TCN

33

Thông t­ư

09/2008/TT-BLĐTBXH

27/6/2008

Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

35

Thông t­ư liên tịch

90/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

16/10/2008

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Dự án tăng c­ường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo đến 2010

36

Quyết định

62/2008/QĐ-BLĐTBXH

14/11/2008

Quy định biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong các cơ sở dạy nghề

37

Quyết định

63/2008/QĐ-BLĐTBXH

25/11/2008

Quy chế tổ chức giảng dạy và đánh giá môn giáo dục quốc phòng- an ninh trong các cơ sở dạy nghề

38

Quyết định

69/2008/QĐ-BLĐTBXH

30/12/2008

Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

39

Quyết định

70/2008/QĐ-BLĐTBXH

30/12/2008

Về học bổng khuyến khích học nghề

40

Quyết định

71/2008/QĐ-BLĐTBXH

30/12/2008

Về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

41

Quyết định

72/2008/QĐ-BLĐTBXH

30/12/2008

Ban hành Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề

42

Quyết định

75/2008/QĐ-BLĐTBXH

31/12/2008

Ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề

43

Thông t­ư

43/2009/TT-BLĐTBXH

31/12/2009

Quy định về thiết bị dạy nghề hàn đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

44

Thông t­ư

44/2009/TT-BLĐTBXH

31/12/2009

Quy định về thiết bị dạy nghề điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

45

Thông t­ư

45/2009/TT-BLĐTBXH

31/12/2009

Hướng dẫn công tác thi đua, khen th­ưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề

46

Thông t­ư

17/2010/TT-BLĐTBXH

4/6/2010

Ban hành Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

47

Thông t­ư

19/2010/TT-BLĐTBXH

7/7/2010

Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề

48

Thông t­ư

20/2010/TT-BLĐTBXH

26/7/2010

Quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

49

Thông t­ư

29/2010/TT-BLĐTBXH

23/9/2010

Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập

50

Thông t­ư

30/2010/TT-BLĐTBXH

29/9/2010

Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

51

Thông t­ư

31/2010/TT-BLĐTBXH

08/10/2010

Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

52

Thông t­ư

42/2010/TT-BLĐTBXH

31/12/2010

Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề

53

Thông t­ư

17/2010/TT-BLĐTBXH

04/6/2010

Ban hành Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

54

Quyết định

826/QĐ-LĐTBXH

07/7/2011

Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015

III.

Môn học chung, Chương trình khung

1

Quyết định

27/2007/QĐ-BLĐTBXH

24/12/2007

Ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng dùng cho các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề

2

Quyết định

1136/2003/QĐ-BLĐTBXH

11/9/2003

Ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất dùng cho các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề

3

Quyết định

03/2008/QĐ-BLĐTBXH

18/2/2008

Ban hành Chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề

4

Quyết định

04/2008/QĐ-BLĐTBXH

18/2/2008

Ban hành Chương trình môn học Pháp luật dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề

5

Quyết định

05/2008/QĐ-BLĐTBXH

18/2/2008

Ban hành Chương trình môn học Tin học dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

6

Thông t­ư

30/2009/TT-BLĐTBXH

9/9/2009

Quy định Chương trình môn học Tiếng Anh giảng dạy cho học sinh học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

7

Quyết định

28/2007/QĐ-BLĐTBXH

24/12/2007

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế”

8

Quyết định

29/2007/QĐ-BLĐTBXH

24/12/2007

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Lắp đặt thiết bị cơ khí”

9

Quyết định

30/2007/QĐ-BLĐTBXH

24/12/2007

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò”

10

Quyết định

31/2007/QĐ-BLĐTBXH

24/12/2007

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy”

11

Quyết định

32/2007/QĐ-BLĐTBXH

24/12/2007

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “thông tin tín hiệu đ­ường sắt”

12

Quyết định

33/2007/QĐ-BLĐTBXH

24/12/2007

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “gia công và thiết kế sản phẩm mộc”

13

Quyết định

10/2008/QĐ-BLĐTBXH

27/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Đo l­ường điện”

14

Quyết định

11/2008/QĐ-BLĐTBXH

27/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ”

15

Quyết định

12/2008/QĐ-BLĐTBXH

27/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ chế biến chè”;

16

Quyết định

13/2008/QĐ-BLĐTBXH

27/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Hệ thống điện”

17

Quyết định

14/2008/QĐ-BLĐTBXH

27/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ cán, kéo kim loại”

18

Quyết định

15/2008/QĐ-BLĐTBXH

31/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kế toán doanh nghiệp”

19

Quyết định

16/2008/QĐ-BLĐTBXH

31/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp”

20

Quyết định

17/2008/QĐ-BLĐTBXH

31/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ sản xuất ván nhân tạo”

21

Quyết định

18/2008/QĐ-BLĐTBXH

31/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Chế tạo thiết bị cơ khí”;

22

Quyết định

19/2008/QĐ-BLĐTBXH

31/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật máy nông nghiệp”;

23

Quyết định

20/2008/QĐ-BLĐTBXH

31/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Dịch vụ nhà hàng”;

24

Quyết định

21/2008/QĐ-BLĐTBXH

21/2/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “May và thiết kế thời trang”;

25

Quyết định

22/2008/QĐ-BLĐTBXH

22/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Thí nghiệm điện”;

26

Quyết định

23/2008/QĐ-BLĐTBXH

23/3/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ ô tô”;

27

Quyết định

24/2008/QĐ-BLĐTBXH

 

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Vận hành điện trong nhà máy điện”;

28

Quyết định

25/2008/QĐ-BLĐTBXH

4/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ”;

29

Quyết định

26/2008/QĐ-BLĐTBXH

4/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật sơn mài và khảm trai”;

30

Quyết định

27/2008/QĐ-BLĐTBXH

4/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật điêu khắc gỗ”;

31

Quyết định

28/2008/QĐ-BLĐTBXH

4/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật tua bin”;

32

Quyết định

29/2008/QĐ-BLĐTBXH

4/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện tử dân dụng”;

33

Quyết định

30/2008/QĐ-BLĐTBXH

13/5/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Cắt gọt kim loại”;

34

Quyết định

31/2008/QĐ-BLĐTBXH

10/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện dân dụng”;

35

Quyết định

32/2008/QĐ-BLĐTBXH

10/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật xây dựng mỏ”;

36

Quyết định

33/2008/QĐ-BLĐTBXH

10/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện công nghiệp”;

37

Quyết định

34/2008/QĐ-BLĐTBXH

10/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm Y tế”;

38

Quyết định

35/2008/QĐ-BLĐTBXH

10/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật thiết bị cơ điện Y tế”;

39

Quyết định

36/2008/QĐ-BLĐTBXH

10/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật thiết bị điện tử Y tế”;

40

Quyết định

38/2008/QĐ-BLĐTBXH

16/4/2008

Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Nguội sửa chữa máy công cụ”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Tuyển sinh cao đẳng chính quy
Đăng ký trực tuyến hệ cao đẳng chính quy, hệ đào tạo liên kết, du học Nhật Bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây