Thông báo tuyển dụng viên chức Năm 2018

Thứ ba - 25/09/2018 14:37. Đã xem: 3821

 
 
Căn cứ theo Quyết định số 782/BXD - TCCB ngày 11/04/2018 của Bộ xây dựng về việc giao biên chế năm 2018. Căn cứ theo Kế hoạch số: 561/KH - TCĐ ngày 13/04/2018.
Thông báo tuyển dụng viên chức Năm 2018
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức Năm 2018
       Căn cứ theo Quyết định số 255/BXD - TCCB ngày 20/04/2017 của Bộ xây dựng về việc giao biên chế năm 2017 cho Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội;
       Căn cứ theo Quyết định số 782/BXD - TCCB ngày 11/04/2018 của Bộ xây dựng về việc giao biên chế năm 2018 cho Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội;
      Căn cứ theo Kế hoạch số: 561/KH - TCĐ ngày 13/04/2018 của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc thi tuyển viên chức năm 2018;
       Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, nội dung cụ thể như sau:
 
I. Nhu cầu tuyển dụng: 11 người
- Nhân viên kế toán: 01 người
- Nhân viên Phòng KHĐT: 02 người
- Giáo viên chuyên ngành Tài chính - kế toán: 01 người
- Giáo viên chuyên ngành Kế toán: 01 người
- Giáo viên chuyên ngành công nghệ hàn: 02 người
- Giáo viên chuyên ngành tự động hóa: 01 người
- Giáo viên chuyên ngành điện tử: 01 người
- Giáo viên chuyên ngành cấp thoát nước: 01 người
- Giáo viên chuyên ngành CNTT: 01 người
 
II. Đối tượng và điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
1- Đối tượng được đăng ký dự tuyển:
Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Là công dân Việt Nam, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên
c) Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu); có lý lịch rõ ràng; có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo đúng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên cần tuyển
d) Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm dự tuyển
đ) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ
2- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
III- Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
1- Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 gồm có:
a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).
b) Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh, có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền, có thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển
c) Bản sao giấy khai sinh
d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT - BYT ngày 06/5/2013 của Bộ y tế, có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển
e) 03 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận)
2- Lưu ý:
a) Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ
b) Các bản sao trong hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
c) Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển hoặc xét tuyển lần sau
d) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí việc làm; nếu thí sinh đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên hoặc trong hồ sơ làm giả, khai không trung thực về lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, chế độ ưu tiên… sẽ bị loại hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng
 
IV. Nội dung và hình thức thi:
Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 29/2012/NĐ - CP gồm:
 
1- Thi kiến thức chung:
a) Hình thức thi: Thi viết
b) Thời gian thi: 120 phút
c) Nội dung thi:
- Phần pháp luật viên chức:
+ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010
+ Nghị định số 27/2012/NĐ - CP ngày 06/4/2012 của Chính Phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trra của viên chức
+ Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/04/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
- Phần pháp luật về ngành Giáo dục và đào tạo:
+ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;
+ Thông tư số 07/2017/TT - BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
+ Thông tư số 08/2017/TT - BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
+ Thông tư số 17/2017/TT - BLĐTBXH ngày 30/6/2017 ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;
+ Thông tư số 46/2016/TT - BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định về điều lệ Trường Cao đẳng.
2- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Gồm 2 phần:
2.1- Phần thi viết:
a) Thời gian thi: 180 phút
b) Nội dung thi:
+ Đối với các vị trí giáo viên, nhân viên kế toán : Nội dung thi là kiến thức chuyên môn cơ bản và nâng cao mà thí sinh đăng ký dự tuyển
+ Đối với vị trí nhân viên phòng KHĐT: Không phải thi do lấy điểm môn tin học
 
2.2- Phần thi thực hành:
a) Thời gian thi:
- Đối với vị trí thi làm giáo viên: Thời gian giảng lý thuyết: 45 phút, giảng thực hành hoặc tích hợp: 60 phút
- Đối với vị trí thi làm nhân viên kế toán: Thời gian thi: 60 phút
- Đối với vị trí nhân viên phòng KHĐT: Thời gian thi 60 phút
b) Nội dung thi:
- Đối với vị trí thi làm giáo viên: Giảng 01 tiết học trong nội dung khung chương trình chuyên ngành được Nhà trường ban hành
- Đối với vị trí thi làm nhân viên kế toán: Thi thực hành kế toán máy
- Đối với vị trí nhân viên phòng KHĐT: Thi thực hành tin học trên máy
 
3- Thi tin học văn phòng:
a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm
b) Thời gian thi: 30 phút
- Nội dung thi:Trình độ đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
V- Cách tính điểm:
1- Các bài thi được chấm theo thang điểm 100
2- Điểm các bài thi được tính như sau:
a) Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phần thi viết: Tính hệ số 1
- Phần thi thực hành: Tính hệ số 2
3- Kết quả thi tuyển: Là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp người dự tuyển thi tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi, trừ trường hợp tại vị trí tuyển nhân viên phòng KHĐT thì điểm thi tin học văn phòng được sử dụng làm điểm thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành
VI- Xác định người trúng tuyển:
Sau khi xét tuyển đặc cách theo chính sách thu hút, nếu còn chỉ tiêu thì mới thi tuyển để xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau đậy:
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi (trừ trường hợp không phải thi hoặc được miễn thi tin học văn phòng), mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc sau:
- Người trúng tuyển có kết quả thi tuyển cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm
- Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm bài thi chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ bằng nhau thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự các đối đượng ưu tiên sau:
+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
+ Thương binh;
+ Người hưởng chính sách thương binh;
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh;
+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;
+ Người dân tộc ít người;
+ Đội viên thanh niên xung phong;
+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
+ Người dự tuyển là nữ
b)Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì Hiệu trưởng trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển
c) Không thực hiện bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau
VII- Lệ phí thi tuyển:
Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT - BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu phí: 500.000 đ/ thí sinh/ lần (Năm trăm ngàn đồng)
VI. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ :
- Tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 24/09/2018 đến hết ngày 28/09/2018 (Trong giờ hành chính)
- Địa điểm : Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội
VII. Thời gian tổ chức thi tuyển:
- Dự kiến thi tuyển: Từ ngày 23/10/2018 - 25/10/2018 (Nhà trường sẽ thông báo thời gian chính thức đến thí sinh)
            * Ghi chú: Trường không hoàn trả lại hồ sơ xét tuyển nếu không trúng tuyển.
Nguồn: hatechs

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Tuyển sinh cao đẳng chính quy
Đăng ký trực tuyến hệ cao đẳng chính quy, hệ đào tạo liên kết, du học Nhật Bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây